Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Koncepcijos/modeliai

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
Iškritusių ir švietimo sistemos mokinių grąžinimo ir iškritimo iš mokyklos prevencijos modelis ir jo įgyvendinimo rekomendacijos.

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Mentoriaus rengimas. Tęstinio kvalifikacijos kėlimo seminaro modelis ir modulinės programos

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelis

Daugiau informacijos
Profesijos pedagogams
Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas