Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Metodinė medžiaga

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas. Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas ir jo taikymo metodinės rekomendacijos

Daugiau informacijos
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) Mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Biologijos pagrindinio ugdymo 9-10 kl. modulio programos „Gyvybės tęstinumas ir įvairovė“ planas ir diagnostinės užduotys. Planas

Daugiau informacijos
Biologijos mokytojams
Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui
Biologijos pagrindinio ugdymo 9-10 kl. modulio programos „Gyvybės tęstinumas ir įvairovė“ planas ir diagnostinės užduotys. Užduotis Nr. 1

Daugiau informacijos
Biologijos mokytojams
Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui
Biologijos pagrindinio ugdymo 9-10 kl. modulio programos „Gyvybės tęstinumas ir įvairovė“ planas ir diagnostinės užduotys. Užduotis Nr. 2

Daugiau informacijos
Biologijos mokytojams
Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui
Elektroninio ugdymo turinio, skirto kompetencijoms ugdyti, rengimo gairės

Daugiau informacijos
Gaires sukurti elektroniniam turiniui, skirtam kompetencijoms ugdyti
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) Mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Gamtos mokslų pratybų sąsiuvinis 7 klasei

Daugiau informacijos
Gamtos mokslų mokytojams
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) Mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Į pagalbą viešojo interneto centro administratoriui

Daugiau informacijos
Suaugusiųjų pedagogams
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas
Integruoto gamtos kurso 7-8 klasėms įgyvendinimo rekomendacijos

Daugiau informacijos
Gamtos mokslų mokytojams
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) Mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Kompetencijų ugdymas. Metodinė medžiaga

Daugiau informacijos
Įvairių dalykų mokytojams
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) Mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Metodai, padedantys mokiniams ugdytis mokymosi mokytis, komunikavimo ir gamtamokslę kompetencijas, ir jų taikymo pavyzdžiai

Daugiau informacijos
Įvairių dalykų mokytojams
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) Mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Metodinė svetainė „Kompetencijų ugdymas“

Daugiau informacijos
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) Mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Metodinės rekomendacijos

Daugiau informacijos
Lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, georgafijos dalykų mokytojams. Mokinių konsultavimo ir profesinio informavimo
Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui
Įrašų puslapyje: 123...4