„Intel® Teach Essentials“ kurso medžiaga


1 modulis. „Intel® Teach Essentials“ kurso apžvalga
2 modulis. Mokomojo projekto planavimas
3 modulis. Interneto išteklių naudojimas
4 modulis. Mokinių projektinės veiklos rezultato pavyzdžio kūrimas
5 modulis. Mokomojo projekto vertinimas
6 modulis. Sėkmingo mokymosi planavimas
7 modulis. IKT grįsta pedagoginė pagalba mokantis
8 modulis. Mokomojo projekto medžiagos pristatymas