8 modulis. Mokomojo projekto medžiagos pristatymas

Šiame modulyje Jūs ir Jūsų kolegos pristatysite ir aptarsite savo mokomųjų projektų planus ir su juo susijusius dokumentus. Prieš pristatant kolegoms, peržiūrėkite ir užbaikite nebaigtus savo mokomojo paketo rinkinio skyrius ir aptarkite dalijimosi mokymosi rezultatais reikšmę (tiek mokytojams, tiek mokiniams).

Pagrindinis klausimas

 • Kaip efektyviausiai galima pritaikyti IKT priemones siekiant padėti mokiniams mokytis, vertinti mokymosi procesą bei rezultatus?

Modulio klausimai

 • Kaip galiu parengti efektyvų pristatymą ir jį atlikti?
 • Kaip galiu pateikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį??

Tikslai

Dalyviai turi:

 • parengti ir pristatyti Mokomojo projekto rinkinius;
 • įvertinti „Intel® Teach Essentials“ kursą;
 • gauti baigimo pažymėjimus.

Įrankiai

 • Tekstų rengyklė.
 • Pateikčių rengyklė.
 • Skaičiuoklė.

Papildomi šaltiniai

Šiame modulyje naudojami šie dokumentai:


1 veikla. Projekto medžiagos kūrimo užbaigimas

Šiame etape baigsite kurti savo projekto medžiagą, kurią pristatysite šio modulio 3 veikloje.

Naudodami Projekto plano atmintinę, peržiūrėkite savo 7 modulio 3 etapo pastabas, užbaikite komponentus bei peržiūrėkite savo Mokomojo projekto medžiagą, kad būtumėte pasirengę jo pristatymui.


2 veikla. Pristatymo planavimas

Apgalvokite mokomųjų projektų pristatymo privalumus, apsvarstykite, kaip galite pritaikyti / parengti pristatymą savo klasėje, parenkite Mokomojo projekto medžiagos pristatymą kolegoms.1 etapas. Mokinių projektinės veiklos rezultato pristatymas

Į baigiamuosius renginius, pvz., pristatymus, galite pakviesti tėvus ar kitas klases, kad galėtumėte gauti daugiau skirtingų atsiliepimų ir pasidžiaugti mokinių pasiekimais.

Kai mokiniai supras, kad jų darbus peržiūrės gausesnė auditorija, o ne vien mokytojas ir bendraklasiai, juos motyvuos savo veiklai skirti daugiau laiko ir viską padaryti geriau.

Pristatomi projektinės veiklos rezultatai, sukurti kompiuterinėmis technologijomis, dažnai reikalauja kitokios pristatymo aplinkos nei rezultatai, sukurti tradicinėmis priemonėmis. Pateikiamos kelios idėjos Jūsų mokomojo projekto ir mokinių sukurtų produktų pristatymui:

 • Mažos grupės. Suburkite nedideles keturių-penkių mokinių grupes. Duokite laiko jiems grupėje susipažinti su projekto rezultatais, skirkite laiko grupės nariams popieriuje užrašyti ir pateikti atsiliepimus.
 • Rotacija. Pusei mokinių leiskite būti prie savo kompiuterių, kol kita pusė judės ratu, apžiūrės darbus ir pateiks atsiliepimus. Tuomet pasiūlykite grupėms apsikeisti. Paskui surenkite visos klasės mokinių diskusiją.
 • Visa klasė. Leiskite kiekvienam mokiniui naudotis projektoriumi, kad galėtų pristatyti savo projektą visai klasei. Po kiekvieno pristatymo skirkite laiko komentarams ir klausimams. Leiskite paskirtiesiems redaktoriams parašyti atsiliepimus naudojant sakinius iš įvertinimų lentelės, kurią mokiniai naudojo projekto metu.
 • Pristatymai porose. Sugrupuokite mokinius poromis ir leiskite jiems pristatyti ir aptarti vienas kito projekto darbus. Paskui įtraukite visą klasę į diskusiją. Žr. Mokinių skirstymo darbui poromis būdai.  Kaip efektyviausiai galima pritaikyti IKT priemones siekiant padėti mokiniams mokytis, vertinti mokymosi procesą bei rezultatus?
 • Mokinių skirstymo darbui poromis būdai kortelėje Šaltiniai, skyriuje Pagalbinė medžiaga dėl mokinių sugrupavimo idėjų.
 • Virtualus demonstravimas. Leiskite mokiniams įkelti savo produktus į vikio svetainę ar tinklaraščius. Kiti mokiniai gali pateikti atsiliepimus užpildydami atspausdintas formas, įkeldami dokumentus į pristatančiojo vikio tinklalapį ar tinklaraštį, atsakydami į įrašus, sukurdami naujus tinklalapius komentarams ar rašydami komentarus tiesiogiai, jau esamame vikio tinklalapyje.

Su partneriu aptarkite šiuos klausimus:

 1. Kurias demonstracijų idėjas galite lengviausiai įgyvendinti savo klasėje (mokykloje)?
 2. Ko reikėtų, kad galėtumėte mokinius parengti efektyviam pristatymui?
 3. Kaip galėtumėte padėti mokiniams pateikti konstruktyvius atsiliepimus bendraklasiams?
 4. Kokias strategijas galėtumėte taikyti, kad užtikrintumėte, jog mokiniai pasinaudos bendramokslių atsiliepimais savo darbo tobulinimui.


2 etapas. Projekto medžiagos pristatymo parengimas

Šio kurso metu Jūs savo dėmesį sutelkėte į atskirų savo mokomojo projekto medžiagos rinkinio komponentų tobulinimą. Pristatydami projekto medžiagą, turite pažvelgti į mokomąjį projektą kaip į visumą. Turėkite savo mintyse „šį didelį paveikslą“ baigdami rengti pristatymą.

Pademonstruokite mokomojo projekto rinkinį naudodami vikį. Vienas iš pristatymo vikyje privalumų yra tai, kad projekto dokumentai lengvai pasiekiami dalyviams pristatymo metu ir kursams pasibaigus. Dokumentų buvimas internete leis lengvai dalytis mokomųjų projektų rinkiniais su kitomis suinteresuotomis šalimis.

Papildymas.

Galite rinktis peržiūrėti ir išplėtoti mokomojo projekto medžiagos pristatymo pateiktį, kurią sukūrėte 2 modulyje, kad pademonstruotumėte savo mokomajį projektą. Galite įterpti savo kitus mokomojo projekto rinkinio komponentus į pateiktį.

 1. Prisijunkite prie vikio svetainės.
 2. Sukurkite vikio tinklalapį savo pristatymui nurodydami savo vardą, mokomojo projekto pavadinimą ir kitą reikalingą įžanginę informaciją.

Papildymas.

Visą savo pristatymui reikalingą informaciją galite pateikti vikio tinklalapyje. Galite sukurti pagalbinius puslapius įvairiems rinkinio komponentams.

1. Savo mokomojo projekto medžiagos pristatymo vikio tinklalapyje, naudodamiesi projekto medžiagos vertinimo kriterijų lentele, aprašykite, kaip kurdami projekto medžiagą atsižvelgėte į:

 • mokymo modelį:
 • atitiktis Vidurinio ugdymo bendrosioms programoms (toliau – Bendrosios programos);
 • 21 a. gebėjimų ugdymas,
 • Bendrosiomis programomis grįsti klausimai,
 • projektinis mokymas,
 • mokinių skirtingumas;
 • kompiuterinių technologijų integraciją:
 • mokymosi turinio palaikymas,
 • 21 a. gebėjimų ugdymas,
 • pavienių mokinių ir visos klasės poreikių tenkinimas;
 • vertinimo strategijas:
 • vertinimo siejimas su Bendrosiomis programomis,
 • vertinimas orientuotas į mokinio mokymąsi,
 • įvairovė ir tęstinumas.

2. Įkelkite į vikio svetainę šiuos projekto medžiagos komponentus:

 • Mokomojo projekto planą.
 • Mokinių projektinės veiklos rezultato (produkto) pavyzdį.
 • Mokinių projektinės veiklos rezultato (produkto) pavyzdžio įvertinimą.
 • Visą pagalbinę projekto medžiagą.
 • Visus kitus dokumentus, kuriais norite pasidalyti su kolegomis.


3. Gaukite atsiliepimų apie savo mokomojo projekto medžiagą. Galite paprašyti kurso dalyvių:

 • pateikti atsiliepimus pagalbiniame viki tinklalapyje;
 • atsiliepimų rašymui naudoti vikio komentavimą;
 • atsiliepimų formas siųsti el. paštu;
 • pildyti į Jūsų vikio tinklalapį įkeltas formas;
 • pildyti ranka atspausdintas ir išdalintas formas;
Jei nuspręsite atsiliepimus rinkti tinklaraštyje, turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 • Sukurti tinklaraščio įrašą pristatymui. Jei norite, tekstą, kuriuo paraginsite kolegas palikti atsiliepimus, galite nukopijuot iš Pristatymo atsiliepimų forma, kuri yra kortelėje Šaltiniai, skyriuje Pristatymas.
 • Sukurti nuorodas tarp savo vikio ar tinklaraščio, kad palengvintumėte atsiliepimų rašymą.

4. Įsitikinkite, kad aiškiai nurodėte pageidavimus dėl atsiliepimų savo mokomojo projekto medžiagos atžvilgiu vikio svetainėje


3 veikla. Projekto medžiagos pristatymas

Projekto rinkinio pristatymo tikslas yra pasidalyti su kolegomis kursų metu sukurta projektų medžiaga ir pamatyti, ką sukūrė kiti. Atskirų projekto dalių aptarimas po jų pristatymo gali atrodyti įprastas. Tačiau šis pristatymas yra pirmoji galimybė gauti atsiliepimus apie visą projektą kaip vienetą. Formalus pristatymas, pabaigoje paliekant laiko komentarams ir klausimams, žymiai tiksliau atspindi, kaip panaši veikla galėtų vykti Jūsų klasėje. Visų kolegų projektų rinkinius aptarkite porose.

Gauti atsiliepimai bus naudingesni ir konstruktyvesni, jei grupė laikysis šių sėkmingo pristatymo nurodymų:

 • Komentarus, klausimus ir diskusijas pateiks tik pasibaigus pristatymui.
 • Naudos Projekto medžiagos vertinimo kriterijų lentelę, esančią kortelėje Šaltiniai, skyriuje Vertinimas kaip gaires, pateikdami bendrus atsiliepimus.
 • Naudos patarimus, pateikiamus Pristatymo atsiliepimų formoje, kuri yra kortelėje Šaltiniai, skyriuje Pristatymai, atsiliepimams ir diskusijoms. Koncentruosis į turinį, o ne į technologiją.
 • Pateiks ir teigiamų atsiliepimų, ir konkrečių pasiūlymų, kaip pagerinti mokomąjį projektą ir mokinių mokymąsi.
 • Komentaruose pateiks konkrečių pavyzdžių, kurios sritys yra efektyvios, pateiks idėjų, kaip ir kurias vietas galima pagerinti.

Pastaba. Net jei visi dalyviai nebaigė mokomųjų projektų rinkinių, atsiliepimų pateikimo procesas yra labai svarbus ir vis tiek bus vertingas.

Atsižvelkite į pristatančiojo pageidavimus rinktis vieną iš šių atsiliepimų pateikimo būdų:

 • atsiliepimų rašymui naudokite vikio komentavimą;
 • parašykite savo mintis pristatančiojo vikio tinklalapio pagalbiniame puslapyje.
 1. Sukurkite pagalbinį puslapį su atsiliepiančiojo vardu (pvz., Bronės atsiliepimai).
 2. Nukopijuokite tekstą iš Pristatymo atsiliepimų forma.
 3. Įklijuokite tekstą į savo atsiliepimo puslapį.
 4. Įrašykite savo mintis vikio puslapyje.
 5. Puslapį išsaugokite.
 • Įrašykite savo atsiliepimus į Pristatymo atsiliepimų formos dokumentą, tuomet įkelkite jį į pristatančiojo viki.
 1. Atidarykite Pristatymo atsiliepimų forma. Įrašę atsiliepimus, išsiųskite formą kaip naują dokumentą su unikaliu pavadinimu. Nepamirškite įrašyti savo vardo (pvz., Bronės atsiliepimai.doc).
 2. Įkelkite dokumentą į pristatančiojo vikio puslapį.
 • Pasinaudokite pristatančiojo vikio tinklalapyje esančia nuoroda į tinklaraštį ir pateikite atsiliepimus kaip atsakymus tinklaraštyje.
 1. Nukopijuokite kategorijas iš Pristatymo atsiliepimų forma arba iš pristatančiojo tinklaraščio ir įklijuokite į atsakymą.
 2. Atsakyme įrašykite savo atsiliepimus.
 • Užpildykite atspausdintą Pristatymo atsiliepimų forma.
 • Gaukite atsiliepimų apie savo mokomojo projekto rinkinį. Galite paprašyti kurso dalyvių.

4 veikla. Kurso įvertinimas

Šios veiklos metu aptarsite mokymus, pasidalysite savo įspūdžiais, tobulėjimo mintimis ir bendrai įvertinsite „Intel® Teach Essentials“ kursą.1 etapas. Įvertinimas internete

Įvertinimas internete yra „Intel Teach Essentials“ kurso išorinio įvertinimo dalis. Ši apklausa sukurta siekiant rinkti informaciją apie Jūsų įgytą patirtį ir pasirengimą mokymo procese naudoti kompiuterinėmis technologijomis grįstas mokinių veiklas.

Ši apklausa užtruks ne daugiau kaip 15 minučių. Duomenys bus naudojami statistinėse suvestinėse, atskiri asmenys nebus nustatyti.2 etapas. Įvertinimas su Kurso dalyvių grupės ID numeriu.

Norėdami įvertinti „Essentials“ kursą, laikykitės šių instrukcijų:

 1. Prisijunkite prie kurso įvertinimo tinklalapio: www.intel.com/education/teachfuture/eval
 2. Įveskite savo grupės ID numerį (Class ID number), įveskite savo MI vartotojo ID (MI UserID), tuomet spustelėkite prisijungti (login).
 3. Perskaitykite įžanginį laišką, tuomet tinklalapio apačioje paspauskite Pradėti vertinimą (Begin Evaluation).
 4. Atsakykite į klausimus pasirinkdami mygtukus arba įvesdami tekstą į laukelius. Pereikite į kitą puslapį apačioje spustelėdami Toliau (Next).

Pastaba. Įvertinimas pateikiamas keliuose puslapiuose. Negalėsite grįžti atgal, kad pakeistumėte savo atsakymus.

     5.  Baigę įvertinimą, spustelėkite Baigti (Finish).


5 veikla. Kurso užbaigimas1 etapas. Modulio peržiūra

Peržiūrėkite 8 modulio klausimus, apsvarstykite kilusias idėjas ir medžiagą, kurią galėtumėte panaudoti mokykloje, mokymo ar planavimo procese, kad pagerintumėte mokinių mokymąsi.2 etapas. Kurso aptarimas

Ilgalaikio kurso pabaigoje užsiėmę mokytojai gali su palengvėjimu atsikvėpti ir pereiti prie kito savo darbotvarkės punkto. Tačiau tyrimai rodo, kad sistemingas mokymosi patirties aptarimas struktūrinės refleksijos būdu yra būtinas ilgalaikiam mokymuisi (Pearson & Smith). Skirkite laiko peržvelgti savo patirtį dabar, kai jau baigėte kursą.

 1. Atverkite savo asmeninį tinklaraštį, sukurkite naują įrašą pavadinimu 8 Modulio apžvalga, įrašą pradėdami tokiu tekstu:
Kaip manote, kas iš visko, ką išmokote, turės didžiausią įtaką mokinių mokymuisi?

    2.   Perskaitykite visus kolegų atsakymus ir padiskutuokite.

Pastaba. Turėtumėte pažymėti kolegų tinklaraščius, kad galėtumėte tęsti savo pokalbius apie mokomųjų projektų išbandymą praktikoje kursams pasibaigus3 etapas. Užbaigimas

Įsitikinkite, kad turite visus dokumentus ir „Intel Teach Essential“ kurso medžiagą.

Failų persiuntimas

 1. Persiųskite savo dokumentus į nuolatinio laikymo vietą (serverį, atmintuką, CD ar kitą laikmeną).
 2. Kursų vadovams paprašius, iš kompiuterių pašalinkite visus dokumentus, sukurtus kursų metu.
 3. Iš kompiuterio išimkite visus CD.

Baigimo pažymėjimas

Sveikiname sėkmingai baigus „Intel Teach Essentials“ kursą! Kaip įvertinimas Jums įteikiamas Kurso baigimo pažymėjimas


6 veikla. 8 modulio santrauka

Peržiūrėkite 8 modulio klausimus ir pagrindinius teiginius, apsvarstykite kilusias idėjas ir medžiagą, kurią galėtumėte panaudoti mokykloje, mokymo ar planavimo procese, kad pagerintumėte mokinių mokymąsi.

Modulio klausimai:

 • Kaip galiu pasirengti efektyviam pristatymui ir jį atlikti ?
 • Kaip galiu pateikti konstruktyvius atsiliepimus?

Svarbiausi 8 modulio teiginiai:

 • Tokie įvykiai, kaip projekto rezultatų pristatymai, leidžia didesnei bendruomenės daliai prisidėti prie Jūsų mokinių mokymosi pasiekimų ir kartu su mokiniais jais pasidžiaugti.