Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Sėkmės istorijos

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
IKT taikymo dalykų mokymui(si) metodinės rekomendacijos (gerosios patirties pavyzdžiai 7-8-ųjų klasių matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos ir technologijų pamokose)

Daugiau informacijos
IKT taikymas
Šėtos vidurinė mokykla. Projektas „Mokomės kartu“

Daugiau informacijos
Neformalus ugdymas
Šėtos vidurinė mokykla. Projektas „Mokomės kartu“. Metodinė medžiaga ir mokymo priemonės.

Daugiau informacijos
Neformalus ugdymas