FORUMAS „Švietimo patirtys nuo A iki Ž“ I dalis (Ugdymo plėtotės centras, VšĮ Kuriančios bendruomenės, VšĮ „IDES“)

neprisijungus.php


2014-11-22 12:00 - 13:45
Trukmė: 105 min.

KS 5.1 (Konferencijų salė 5.1)

(Norėdami registruotis į renginį,
privalote prisijungti.)

FORUMAS „Švietimo patirtys nuo A iki Ž“

Kaip pasiekti, kad vaikai, tėvai, mokytojai mokykloje jaustųsi savi? Ką daryti, kad mokykla būtų neribotų galimybių, saviraiškos ir atradimo džiaugsmo kupina erdvė? O gal mokyklos vaidmuo keičiasi ir apie ją reikėtų kalbėti kaip apie vieną iš, bet ne vienintelę, mokymosi erdvę? Galiausiai, ką galime laikyti besimokančiojo sėkme ir kaip ją pasiekti?

Forumas „Švietimo patirtys nuo A iki Ž“ – tai kvietimas susipažinti su idėjomis ir žmonėmis, kurie savo veikloje nuolat ieško atsakymų į šiuos klausimus, aktyviai veikia švietimo srityje ir kviečia prisijungti kelionėje svajonių įgyvendinimo link. Šį forumą organizuojame todėl, kad tikime, jog gerieji pavyzdžiai įkvepia, kad kartu kuriamos idėjos veda prie pokyčių, o susitikus bendraminčiams įvyksta gerokai daugiau, nei kas nors gali tikėtis.

Forume 15 švietimo kūrėjų, mąstytojų ir praktikų – mokančiųjų ir besimokančiųjų – dalinsis savo asmenine patirtimi ir išgyventomis istorijomis apie tai, kaip jie tapo tuo, kas yra šiandien.

Kiekvienas pasisakymas truks iki 15 minučių.

Forumas susidės iš trijų sesijų, kurių kalbėtojai pateiks savo versijas apie tai, kaip turėtų baigtis jų sesijos frazė:
1 SESIJA: „Mokykla – tai ne tik...“
2 SESIJA: „Mokyklą kursime kartu, jei...“
3 SESIJA: „Mano gyvenimas pasikeitė, nes...“

Tam, kad patirtumėte visą procesą nuo A iki Ž, raginame registruotis į visas dalis ir kartu su mumis praleisti laiką nuo 12 iki 17 val., tačiau jei tai neįmanoma, galite atvykti tik į vieną ar dvi iš jų.

Šis forumas yra jau antrasis organizuojamas parodos „Mokykla“ metu. Pirmojo forumo, kuris vadinosi „Laimingai augti“, vaizdo įrašus galite pasižiūrėti čia: http://youtu.be/mrh7nGBJDHo?list=PLjd8ppOJgd9Zdw3H8W7smGlvTIarFtRwD.

Organizatoriai: Ugdymo plėtotės centras, VšĮ Kuriančios bendruomenės, VšĮ „IDES“

Dalyvauti kviečiami: pedagogai, mokyklų vadovai, neformaliojo švietimo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, profesijos mokytojai, tėvai, mokiniai...
...ir visi tie, kas įvairiais būdais prisideda prie ugdymo(si) bei ieško įkvėpimo savo darbe.

Dalyviai: mokytojai, mokyklų vadovai, neformaliojo ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, profesijos mokytojai, tėvai, mokiniai.