Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Elektroniniai leidiniai

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
Gamtos mokslų mokytojo knyga 7 klasei

Daugiau informacijos
Gamtos mokslų mokytojams
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) Mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Gamtos mokslų vadovėlis 7 klasei

Daugiau informacijos
Gamtos mokslų mokytojams
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) Mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT taikymas I knyga

Daugiau informacijos
Pradinių klasių mokytojams ir specialiojo ugdymo pedagogams
Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas
Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT taikymas II knyga

Daugiau informacijos
Pradinių klasių mokytojams ir specialiojo ugdymo pedagogams
Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas
Kompiuteris ir internetas visiems

Daugiau informacijos
Metodinė pagalba Viešųjų interneto centrų konsultantams
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas
Metodinis leidinys ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Daugiau informacijos
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra
Metodinis leidinys priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Daugiau informacijos
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra
Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams

Daugiau informacijos
Įvairių dalykų mokytojams
Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui
Mokymosi visą gyvenimą strategija: požiūrių įvairovė

Daugiau informacijos
Suaugusiųjų pedagogams
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas
Nuo E-Citizen prie ECDL

Daugiau informacijos
Informacinė medžiaga mokymų organizatoriui
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas
Suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymas

Daugiau informacijos
Suaugusiųjų pedagogams
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas
Ugdymo organizavimo 9-12 klasėse modelio gairių įgyvendinimo metodinės rekomendacijos

Daugiau informacijos
Įvairių dalykų mokytojams
Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui
Įrašų puslapyje: 1