Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Straipsniai

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
Inovacijos Lietuvos ir kitų šalių švietimo sistemoje, modulinio mokymo patirtis

Daugiau informacijos
Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui