Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Edukaciniai žaidimai

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
Kompaktinė plokštelė „Emilija ir Kubiukas“

Daugiau informacijos
Kita
Nuoroda >>

Išdalyti savivaldybių Švietimo skyriams apskričių centruose rengiamų civilinės saugos seminarų mokytojams metu. Kartu su knyga mokytojai gavo ir CD.
Kompiuterinės programos ir žaidimai, ugdant didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turinčius mokinius. Pagalbinė komunikacija

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Nuoroda >>

Mokymo bei informacinę medžiagą galima rasti Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos bibliotekoje, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centre ir internete. Tęstinį mokymą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo centras.
Metodinė medžiaga tėvams ir pedagogams pagal 5 programos temas „Streso įveikimo galimybės“, „Specialiųjų poreikių mokinių parengimas adaptuotis visuomenėje“, „Bendravimas su neįgaliu vaiku“, „Profesinės karjeros planavimo įgūdžių ugdymas“, „Socialinių įgūdžių ugdymas“ („Tradiciniai psichologinio švietimo metodai” (kursas "Tradiciniai kompetencijos ugdymo metodai).

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Nuoroda >>

Mokymo bei informacinę medžiagą galima rasti Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos bibliotekoje, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centre ir internete. Tęstinį mokymą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo centras.
Nuotolinės studijos

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Nuoroda >>

Mokymo bei informacinę medžiagą galima rasti Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos bibliotekoje, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centre ir internete. Tęstinį mokymą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo centras.
Specialiųjų mokymo priemonių sistema, orientuota į pradinių profesinių įgūdžių formavimą darbui medžio, metalo, siuvimo ir mitybos sekcijose

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Nuoroda >>

Mokymo bei informacinę medžiagą galima rasti Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos bibliotekoje, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centre ir internete. Tęstinį mokymą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo centras.