Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Metodikos

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijų įsivertinimas. Įsivertinimo metodikų komplektas pradedančiam dirbti pedagogui

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijų įsivertinimas. Įsivertinimo metodikų komplektas studentui

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijų vertinimas. Vertinimo metodikų komplektas pradedančio dirbti pedagogo mentoriui.

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijų vertinimas. Vertinimo metodikų komplektas studento mentoriui.

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Karjeros planavimo gebėjimų ugdymo C metodika

Daugiau informacijos
Karjeros planavimas
Pagrindinės ir vidurinės mokyklos mokytojo profesinių kompetencijų įsivertinimas. Įsivertinimo metodikų komplektas pradedančiam dirbti mokytojui

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Pagrindinės ir vidurinės mokyklos mokytojo profesinių kompetencijų įsivertinimas. Įsivertinimo metodikų komplektas studentui.

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Pagrindinės ir vidurinės mokyklos mokytojo profesinių kompetencijų vertinimas. Vertinimo metodikų komplektas pradedančio dirbti mokytojo mentoriui

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Pradinių klasių mokytojo kompetencijų įsivertinimas. Įsivertinimo metodikų komplektas pradedančiam dirbti mokytojui

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Pradinių klasių mokytojo kompetencijų įsivertinimas. Įsivertinimo metodikų komplektas studentui.

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Pradinių klasių mokytojo kompetencijų vertinimas. Vertinimo metodikų komplektas pradedančio dirbti mokytojo mentoriui

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Pradinių klasių mokytojo kompetencijų vertinimas. Vertinimo metodikų komplektas studento mentoriui.

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Įrašų puslapyje: 12