Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Moduliai

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
Mentoriaus rengimas. Tęstinio kvalifikacijos kėlimo seminaro modelis ir modulinės programos

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Modulis "Aktyvaus mokymo(si) rinkinio rengimas"

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Modulis "Bendrųjų gebėjimų ugdymas"

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Modulis "Darbo su specialiųjų poreikių žmonėmis metodika"

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Modulis "Efektyvaus bendravimo formos"

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Modulis "Inovacijos vadyboje"

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Modulis "Mokymo(si) ir konsultavimo strategijos"

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Modulis "Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo nauja samprata"

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Modulis "Pedagoginiai taikomieji tyrimai"

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Modulis "Pedagogo savianalizės formos"

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Modulis "Projektų rengimo metodika ir valdymas"

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Modulis "Suaugusiųjų mokymo ypatumai"

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Įrašų puslapyje: 12