Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Standartai

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
Auklės rengimo standartas

Daugiau informacijos
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Dailės ir technologijų mokytojo rengimo standartas

Daugiau informacijos
Dailė ir technologijos
Dorinio ugdymo (etikos) mokytojo rengimo standartas

Daugiau informacijos
Dorinis ugdymas (etika)
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo rengimo standartas

Daugiau informacijos
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Mokytojo padėjėjo rengimo standartas

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojo rengimo standartas

Daugiau informacijos
Anglų kalba
Pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojo rengimo standartas

Daugiau informacijos
Lietuvių kalba
Pagrindinės mokyklos muzikos mokytojo rengimo standartas

Daugiau informacijos
Muzika
Pagrindinės mokyklos prancūzų kalbos mokytojo rengimo standartas

Daugiau informacijos
Prancūzų kalba
Pagrindinės mokyklos rusų (užsienio) kalbos mokytojo rengimo standartas

Daugiau informacijos
Rusų kalba
Pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojo rengimo standartas

Daugiau informacijos
Vokiečių kalba
Pradinio ugdymo mokytojo rengimo standartas

Daugiau informacijos
Pradinis ugdymas
Įrašų puslapyje: 12