Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Leidiniai

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
Civilinė sauga mažiems ir dideliems

Daugiau informacijos
Kita
Nuoroda >>

Išdalyti savivaldybių Švietimo skyriams apskričių centruose rengiamų civilinės saugos seminarų mokytojams metu. Kartu su knyga mokytojai gavo ir CD.
Grožio ir Gėrio link. Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus. Klasės auklėtojo knyga

Daugiau informacijos
Bendrakultūrinė kompetencija / pilietiškumo ugdymas
projekto metu sukurtas produktas
Kompetencijų ugdymas. Metodinė medžiaga

Daugiau informacijos
Kita
Nuoroda >>

Išleista ir išdalyta Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms taip pat internete
Lankomumo problemų prevencija mokykloje

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Mentoriaus veikla ir kompetencijos. Mentoriaus savarankiškų studijų knyga (ir CD)

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Mokymo-mokymosi priemonių komplektas automobilių remontininko profesijai

Daugiau informacijos
Kita
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka. Nuotolinio mokymosi programos

Daugiau informacijos
Kita
Projekto „Pedagogų kvalifikacijos kėlimas darbui su įvairias negalias turinčiais mokiniais bendrojo lavinimo mokyklose“ (SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0072) METODINĖ MEDŽIAGA

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui