Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Mokomoji knyga, vadovėlis

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
Debatų ir vertybinio ugdymo metodų taikymas pamokoje

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Egzaminų užduotys. Vertinimo instrukcijos, mokinių darbų pavyzdžiai. Mokomosios medžiagos rinkinys

Daugiau informacijos
Kita
Į pagalbą lietuvių kalbos mokytojui

Daugiau informacijos
Lietuvių kalba
Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymas. I knyga. Metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymas. II knyga Metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams specialiesiems pedagogams

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Knyga mokytojui ,,Vartojimo kultūros ugdymas“

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Ko reikia šiuolaikiniam mokytojui? Aktualus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo turinys (mokomoji knyga mokytojams)

Daugiau informacijos
IKT taikymas
Mentoriaus veikla ir kompetencijos. Mentoriaus rengimo vadovėlis. Dėstytojo knyga (ir CD)

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Mokymo ir metodinė medžiaga ,,Vartojimo kultūros ugdymas per technologijų pamokas“

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Mokymo-mokymosi priemonių komplektas automobilių remontininko profesijai

Daugiau informacijos
Kita
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka. Nuotolinio mokymosi programos

Daugiau informacijos
Kita
NMA, Ekonomika, Ekonomika mokiniams: teorija ir uždaviniai

Daugiau informacijos
Ekonomika
Įrašų puslapyje: 12