Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Metodinės rekomendacijos

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
Bendradarbiavimo galimybės mokykloje teikiant psichologinę-pedagoginę pagalbą mokiniams

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu Metodinės rekomendacijos

Daugiau informacijos
Gamtos mokslai
Kaip padėti vaikams priimti savo bendraamžius, turinčius neįprastų bruožų

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Mentoriaus veikla ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Mentoriaus knyga. Metodinės rekomendacijos

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Mentoriaus veikla pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje. Mentoriaus knyga. Metodinės rekomendacijos

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Mentoriaus veikla pradinėje mokykloje. Mentoriaus knyga. Metodinės rekomendacijos

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Metodinės rekomendacijos - Lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos dalykų mokytojams - Mokinių konsultavimo ir profesinio informavimo

Daugiau informacijos
Kita
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tobulinimo dorinio, meninio ir kūno kultūros ugdymo procese rekomendacijos. Projekto (2008–2010 m.) dalyvių mokytojų patirtis

Daugiau informacijos
Kita
Mokinių, turinčių specialių ugdymo(si) poreikių, ugdymo turinio individualizavimas

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Rekomendacijos informacinio raštingumo pamokoms

Daugiau informacijos
Informacinis raštingumas
Ties nesėkmės riba

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui