Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Kvalifikacijos tobulinimo programos ir metodinė medžiaga

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
Informacinio raštingumo integruojamoji programa

Daugiau informacijos
Informacinis raštingumas
Lankomumo problemų prevencija mokykloje

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Mokyklos darbo kokybės vadyba

Daugiau informacijos
Kita
Mokyklos darbo kokybės vadyba. Mokytojo praktinės veiklos vertinimo ir įsivertinimo sistema mokykloje

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Pedagoginės sistemos tobulinimas

Daugiau informacijos
Kita
Pedagogo kompetencijų tobulinimas integruojant informacines komunikacines technologijas į ugdymo procesą

Daugiau informacijos
IKT taikymas
Pedagogų kompetencijų raiška ugdymo procese

Daugiau informacijos
Kita
Projekto „Pedagogų kvalifikacijos kėlimas darbui su įvairias negalias turinčiais mokiniais bendrojo lavinimo mokyklose“ (SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0072) METODINĖ MEDŽIAGA

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Vadybinių, profesinių, pedagoginių ir socialinių kompetencijų plėtra

Daugiau informacijos
Kita
Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių-pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas. Mokymų metodinė medžiaga. 1 knyga

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių-pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas. Mokymų metodinė medžiaga. 2 knyga

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui