Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Vaizdo / garso medžiaga

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
DVD „Lietuvių gestų kalba kurčiųjų mokytojams“, I-IV lygiai DVD „Lietuvių gestų kalba kurčiųjų mokytojams. Medžiaga savarankiškam mokymuisi“, I-IV lygiai Knyga „Lietuvių gestų kalba kurčiųjų mokytojams. Mokytojo vadovas“, I-IV lygiai

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Grožio ir Gėrio link. Klasės auklėtojo knyga. Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus. Integraciniai muzikos pavyzdžiai

Daugiau informacijos
Bendrakultūrinė kompetencija / pilietiškumo ugdymas
Medžiaga lietuvių gestų kalbos mokymui

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui