Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Elektroninė biblioteka

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/

Daugiau informacijos
Kita
Integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu naudotojo vadovas. 5–6 klasės

Daugiau informacijos
Gamtos mokslai
Kompaktinis diskas "Debatų ir vertybinio ugdymo metodų taikymas pamokoje"

Daugiau informacijos
Pagalba mokytojui
Kompetencijų ugdymas. Metodinė medžiaga

Daugiau informacijos
Kita
Nuoroda >>

Išleista ir išdalyta Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms taip pat internete
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka. Nuotolinio mokymosi programos

Daugiau informacijos
Kita
Pagrindinio ugdymo Bendrosios programos. Integruota meninio ugdymo bendroji programa. Projektas ir metodinės rekomendacijos. Dailė. Muzika. Šokis. Teatras

Daugiau informacijos
Meninis ugdymas
Pagrindinio ugdymo Bendrosios programos. Integruoto technologijų kurso bendroji programa ir metodinės rekomendacijos

Daugiau informacijos
Technologijos kursas
Tinklalapis „Mokymosi objektai gimnazijoms: „interaktyvių audiovizualinių mokymo modulių kursas I–IV gimnazijos klasėms“

Daugiau informacijos
IKT taikymas
Nuoroda >>

Tinklalapis platinamas kompaktinėje plokštelėje bei pasiekiamas interneto adresu.
Vidurinio ugdymo Bendrosios programos. Pasirenkamosios menų programos ir metodinės rekomendacijos

Daugiau informacijos
Meninis ugdymas